СПАС

НАША ЦЕЛЬ – создание такой страны,
где не будет нуждающихся, и тех
кто наживается на труде другого человека.
То есть страны, где не будет нищих и олигархов.

присоединяйтесь


Програма партії

 

 

Перед Україною стоїть особливої ваги питання: чи зможе вона вийти з системної кризи перехідного періоду і реінтегруватися в коло розвинутих країн, чи є в ній політична воля і сили для остаточного вирішення своєї долі як незалежної, сильної, правової та соціальної держави. Ми віримо в майбутнє нашої Великої України!

Політична партія «Соціал-Патріотична ассамблея Словґян» є всенародною партією. Вона єднає у своїх рядах громадян — патріотів України з усіх регіонів держави. Усіх тих, хто не може змиритися з нинішнім кризовим станом нашої країни і прагне рішучих змін на краще. Здобувши політичну незалежність і домігшись державного суверенітету, наша країна зробила свій вибір і досягла значних успіхів у державотворенні. Нашу державу визнав увесь світ.

Державна незалежність України стала історичним фактором міжнародного розвитку. Але історична доля України ще остаточно не вирішена. Потрібні організовані зусилля громадян по реформуванню і модернізації нашої країни. Маючи величезні природні ресурси і високопрофесійні кадри, Україна в роки незалежності не була приречена на обвал і занепад економіки, соціальної сфери, безробіття, зубожіння і бідність населення.

Нинішня системна політична криза, руйнування матеріального, морального і духовного укладу життя нашого народу є прямим наслідком влади, відсутності чітко визначеної і зрозумілої народу національної стратегії розвитку, ефективної системи управління країною. Неефективні системи державної влади, її повна соціальна безвідповідальність — головні причини довготривалої кризи.

Ми виступаємо за створення в Україні нової соціально-відповідальної держави, нового суспільства справедливості і добробуту, нової політичної, економічної і соціальної системи як гарантії прогресу. Ми виступаємо за формування в Україні потужної і впливової соціальної верстви суспільства — середнього класу, що складатиме більшість нового суспільства і єднатиме громадян, які заробляють засоби для існування своєю працею. Ми пропонуємо народу державну ідеологію і стратегію, засновану на принципах соціалізації, інтелектуалізації розвитку суспільства та громадського патріотизму, що забезпечить прогрес нашої держави в XXI столітті Єднаючи у своїх лавах потужний патріотичний, інтелектуальний і професійний потенціал, партія СПАС ставить перед собою завдання розробити та реалізувати концепцію національної стратегії України, концепцію національних інтересів України, Програму виходу України з політичної, економічної і соціальної кризи.

1. Головна політична мета Партії.

Здійснення цього завдання вимагає реалізації довгострокової державної програми. Така програма повинна об»єднати націю і стати загальнонародним планом дій. Радикальні економічні реформи повинні покращувати життя людей, а не спричиняти тотальне зубожіння і небачену бідність громадян.

Побудова в Україні нового соціального суспільства вимагатиме значного історичного періоду, який охопить всю першу чверть XXI століття. Найважливішим є етап, на якому буде вирішуватися доля України як Великої Держави, здатної на реальні соціальні перетворення.

Ми повинні зробити все можливе, щоб населення України перетворилось в єдиний український народ, здатний вирішувати свою долю і стати великою нацією. Завданням цього етапу стане виведення України з глибокої системної політичної, економічної, соціальної і духовної кризи. Зростання економіки і максимальний розвиток народного підприємства як локомотивного фактора економічного відродження і створення необхідної кількості робочих місць, підвищення доходів громадян. Особливу роль на цьому етапі повинна відігравати система державного регулювання економіки і соціальної сфери, усунення від влади олігархічно-корумпованих сил.

Головне завдання в досягненні такого рівня розвитку продуктивних сил інформаційно-інтелектуального характеру, що створить можливість переходу до рівня провідної держави світу. Пропонуючи нову стратегію соціально-економічного розвитку, стратегію підвищення ефективності праці і зростання добробуту, Партія приділяє особливу увагу державному регулюванню доходів і стимулюванню споживання і виступає проти концентрації народної власності і доходів в руках купки олігархів. На нинішньому етапі найважливішим стратегічним і соціальним завданням Партії є боротьба із зубожінням народу, безробіттям і бідністю, за підвищення життєвого рівня багатодітних та малозабезпечених сімей.

2. Ідеологія партії.

Ідеологічною основою Політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея Словґян» є народність, соціальне реформаторство, суверенна державність, патріотизм, відповідальність і активність громадян, засновані на принципах свободи і прав людини, соціальної солідарності, соціального партнерства і соціальних компромісів.

Партія виступає за побудову в Україні суспільства справедливості і добробуту, за соціальну орієнтацію його розвитку, за побудову конкурентоспроможної соціально-відповідальної держави. Виходячи з об»єктивного характеру світових тенденцій соціалізації розвитку і її позитивних результатів, партія пропонує нову стратегію і програму соціально-економічного реформування українського суспільства з урахуванням специфіки і сучасних умов України.

Ця стратегія спирається на ефективність високо­організованої об»єднанної праці всього народу, на ефективність народного підприємництва і господарської ініціативи громадян. Партія пропонує нові шляхи, засоби та методи захисту, оновлення України, її стабілізації, модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку через реалізацію стратегіїінноваційного розвитку на випередження на основі залучення великого інтелектуального потенціалу суспільства.

Партія пропонує Українському народу ідеологію, яка відображає корінні інтереси більшості громадян. Ця ідеологія базується на спільності соціальних, політичних та економічних інтересів громадян, і насамперед подолання небажаної бідності й забезпечення добробуту, на потребі в чітких орієнтирах, що визначають шляхи та засоби реалізації соціальних завдань розвитку держави, сім»ї і громадянина. Ця ідеологія українського шляху до справедливості й добробуту. Партія вважає, що економічний і соціальний прогрес без зміцнення національної ідеї (яка є національна свідомість, соціальні гарантії через самовідчуття держави, що спрямоване на зміцнення духовних та економічних можливостей народу України) не можливий, і тому вона стає пріорітетним завданням партії.

Основну національну базу нашої партії складають громадяни, які прагнуть зробити все можливе і, навіть неможливе, щоб Україна була найміцнішою і наймогутнішою державою у світі. Це громадяни, які заробляють на життя своєю працею, це представники технічної і гуманітарної інтелігенції, робітники, підприємці, сільські трудівники, вчителі, лікарі, працівники культури та соціальної сфери, працівники місцевого самоврядування, пенсіонери та військовослужбовці, студенти і молодь. Громадяни України повинні стати активними носіями і гарантами національної ідеї, яку Партія розуміє як соціальний захист всіх прошарків суспільства, та розумінням ролі нації в державі. Ми допоможемо громадянам реалізувати їхні конституційні права та свободи. З цією метою ми будемо боротися за ефективний народний контроль за діяльністю виконавчої влади. В умовах сучасного перехідного етапу розвитку свої політичні завдання партія вбачає в утвердженні й реалізації в Україні нової ідеології через нову державну загальнонаціо­нальну стратегію, через механізми ефективної самоорганізації українського суспільства.

Новий соціальний лад — суспільство справедливості й добробуту — може бути побудований в Україні лише через націоналізацію, соціалізацію, інтелектуалізацію і гуманізацію політичного життя, через якісно новий розвиток продуктивних сил і виробничих відносин, через систему соціально орієнтованої ринкової економіки, через необмежений розвиток ефективного ринкового народного підприємства, що забезпечить загальний добробут і нову якість розвитку людини — громадянина, піднесення її на рівень найвищої соціальної цінності.

Для цього Україна повинна стати єдиною, нацією, єдиною сім’єю справжніх громадян, які вірять у справедливість свого суспільства, готові віддавати всього себе на розвиток країни за ради великого майбутнього нашої держави. Ми повинні подолати нинішню ситуацію розколотого суспільства. Незібраність суспільства відповідає інтересам кланів, які узурпували державну владу і прагнуть її утримати. У конкретних історичних умовах України Партія вбачає своїми головними завданнями поетапну побудову суспільства рівних можливостей, яке здатне забезпечити добробут і заможне життя громадян на вищому рівні. За те, щоб органічно поєднувались інтереси економічної ефективності й конкуренто­спроможності, соціалізації розвитку і екологізації виробництва, ринкові засади і засоби державного регулювання сучасного типу.

Нова економічна стратегія України повинна забезпечити максимальний розвиток народного підприємства у формі малого і середнього бізнесу, і багатоукладність економіки і забезпечення державної форми власності в стратегічних галузях; державне регулювання економіки; підвищення міжнародної економічної конкурентоспроможності.

У своїй економічній стратегії Партія виходить з трудової основи соціально-економічного розвитку України, з покладення на власні ресурси і сили, на високу ефективність обґєднанної праці народу. Партія бореться за відродження престижу і пріоритету праці, за її гідну оплату і стимулювання ефективності. Трудовий та інтелектуальний внесок кожного громадянина повинен визначати його доходи, міру споживання і розмір пенсійного забезпечення. Захист вітчизняного виробника і споживача мусить стати національним пріоритетом.

Можливість такого захисту Партія бачить в ефективному державному і законодавчому регулюванні розвитку економіки, у відродженні і реструктуризації промисловості, в реіндустріалізації України на інноваційній основі.

Підвищення внутрішньої і міжнародної конкурентоспроможності української продукції має стати найважливішим завданням державної політики.Партія вважає невідкладним стратегічним завданням відновлення внутрішнього ринку і національного виробника, створення умов для ефективного інвестування. Партія бореться за розвиток взаємовигідного політичного й економічного співробітництва з усіма країнами, за зростання ролі України в регіональному співробітництві Європейського регіону.

Партія виступає проти штучного включення України до складу нових союзних держав, що неминуче веде до втрати суверенної державності як вищої цінності нашого народу.

3. Політична стратегія Партії

Політична стратегія Партії базується на її національній та соціальній ідеології. Майбутній громадянський соціальний характер нашої держави вимагає здійснення реального, а не фіктивного народовладдя як передумови реалізації ефективної національної стратегії відродження і розвитку України.

Партія «Соціал-Патріотична Ассамблея Словґян» стверджує, що Українська держава повинна стати такою, яка була б здатна забезпечити послідовну реалізацію стратегії повного самовизначення суспільства, виступити гарантом незворотного й успішного руху у Велике майбутнє, в інформаційно-інтелектуальну еру.

Партія бере на себе відповідальність за визначення шляхів, засобів і методів захисту відродження і становлення України, її стабілізації і модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку на випередження, а не на вічне відставання від інших країн. Пошук національного консенсусу і внутрішньосуспільного компромісу є одним з найважливіших завдань політичної стратегії Партії.

Виходячи з своєї ідеології і політичної стратегії, Партія заявляє про свою повну готовність прийти до влади конституційним шляхом, через всенародні вибори і взяти на себе відповідальність за долю України. Свою головну політичну перспективу «Соціал-Патріотична Ассамблея Словґян» бачить у переростанні у всенародну масову партію як основу патріотичного, державницького руху.

У цьому розумінні Партія повинна стати провідною народно-патріотичною партією України національно, соціально-реформаторського спрямування, не пов»язуючи себе з жодними віджилими політичним догмами та застарілими політичними системами, які себе не виправдали історично.

Партія робить все для послідовної політичної структуризації суспільства і парламенту як передумови внутрішньосуспільної гармонізації інтересів. Розроблені і будуть реалізовані відповідні політичні програми, розраховані на жінок, молодь, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, інтелігенцію.

Партія ставить за мету стати національною силою. Тому важливим завданням Партії є конституційне змагання за лідируючі позиції в керівництві державою, за завоювання максимальної кількості депутатських місць у Парламенті, за формування і послідовну підтримку конструктивної парламентської більшості і лідируючу роль в ній нашої фракції.

Ми будемо висувати наших представників до складу коаліційного уряду парламентської більшості. Будемо боротися за найвищі державні посади Президента, Голови Верховної Ради, Прем»єр-міністра України. У своїй діяльності Партія буде сприяти тому, щоб вирішення проблем регіональної політики відбувалося на основі вдосконалення системи місцевого самоврядування, виходячи із загальнонаціональних інтересів України та відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування.

У сфері державного будівництва Партія буде послідовно боротися за зміцнення суверенної української держави.

Тут визначаються такі найважливіші завдання:

 • запропонувати суспільству концепцію нової національної, соціальної української держави і домагатися послідовної її реалізації;

 • захищати систему реального народовладдя і домагатися підвищення рівня ефективності влади, вдосконалення системи державного управління;

 • забезпечити реальний суверенітет і підвищення міжнародної конкуренто­спроможності української держави;

 • забезпечити проведення активної самостійної прогнозованої зовнішньої політики України, у т.ч. регіональної. Ефективний захист національних інтересів і національна безпека — принципова основа цієї політики;

 • сприяти зміцненню оборонного потенціалу України. Проведення ефективної військової реформи і поетапного переходу до формування Збройних сил на професійній основі;

 • сприяти перебудові структури державних правоохоронних органів, створенню дійсно незалежної судової влади;

 • впроваджувати систему антикорупційного контролю в державному апараті; — сприяти об»єднанню української нації.

4. Економіка

На сучасному етапі є невідкладним завданням формування соціально-орієнтовної ринкової економічної системи нового типу. Тобто адекватної специфічним історичним умовам трансформації України від державно-централізованої до соціально-ринкової економіки, не відмовляючись від ефективного державного регулювання.

Пріоритетними завданнями нового економічного курсу України Партія вважає:

 • зупинити спад виробництва і забезпечити реальне, а не кон»юктурне економічне зростання, сталий розвиток, що відкриє шлях структурним перетворенням. Шляхом розвитку ефективного народного підприємництва забезпечити реальну рівноправність усіх форм власності: державної, приватної та акціонерних і орендних підприємств. Партія буде домагатися усунення адміністративних перешкод і необмеженого розвитку малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у ВВП України. Пріоритетним завданням є захист як вітчизняного товаровиробника, так і вітчизняного споживача, повернення внутрішнього ринку національному виробникові на умовах конкурентності й ефективності. На період виходу з економічної кризи Партія виступає за відмову від політики стихійного розвитку «саморегулювання» української економіки. Державне регулювання економіки залишається важливим принципом економічної політики Партії. Воно повинно поєднуватися із політикою дерегулювання малого, середнього бізнесу та відповідних секторів;

 • налагодити ефективний контроль за використанням національного багатства і особливо державної власності України; сприяти максимальному підвищенню господарської ефективності, підприємливості та економічної діяльності населення у формуванні і розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки;

 • провести радикальну реформу бюджетної системи, домогтися справед­ливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами країни, забезпечуючи соціальну спрямованість бюджетів усіх рівнів;

 • забезпечити поетапне відновлення і зростання виробництва в провідних галузях економіки й ефективне соціально-орієнтоване ринкове реформування всієї економічної системи. Вести активну структурну перебудову національної економіки в напрямку формування економіки інноваційного типу;

 • провести податкову реформу. Істотно знизити податковий тиск на національного виробника, забезпечити умови для розширеного інвестування, переведення податкового механізму з функціонування у фіскальному режимі до функціонування в режимі стимулювання виробництва, суттєво підвищити мінімум зарплати до рівня прожиткового мінімуму;

 • забезпечити успішне вирішення проблеми повної продовольчої незалежності України й активного експорту сільськогосподарської продукції. Для цього слід добитися оптимального співвідношення крупнотоварного та невеликого фермерського сільськогосподарського виробництва, забезпечити його відродження і розвиток на ринковій основі. Підтримати акціонерні форми організації крупних агропромислових комплексів і впровадити нову систему державного регулювання, захисту і економічного стимулювання сільського господарства, сприяти організації переробки і реалізації сільськогосподарської продукції;

 • сприяти посиленню державної структурно-інвестиційної політики, особливо через механізми інноваційного характеру і через фінансову підтримку найпріори­тетніших високорепродуктивних і конкурентоспроможних галузей; забезпечити ефективну державну підтримку фундаментальної і прикладної науки для розвитку нової інноваційної економіки України. Домагатися реалізації законодавчо визначеної межі фінансування фундаментальних наукових досліджень. Сприяти інтеграції науки і вищої освіти, активно впливати на формування нової промислової політики держави на основі принципів модернізації, інтеграції технологічних, економічних і екологічних принципів, підвищення ефективності конверсії ВПК, повернення Україні втрачених національних і зовнішніх ринків;

 • сприяти проведенню активної і ефективної антимонопольної політики, спрямованої проти внутрішніх і зовнішніх монополій, проти монополізації виробництва і ринків, проти обмеження здорової конкуренції в сфері виробництва і на ринках збуту продукції;

Партія вважає, що в сучасних умовах пріоритетом економічної політики держави повинна бути боротьба з масовим безробіттям, стимулювання платоспроможнього попиту громадян, як основної рушійної сили розвитку виробництва і подолання бідності населення.

Послідовна державна політика зростання доходів населення і їх регулювання, повинна стати основою довгострокової економічної стратегії. Вона надасть можливість не лише зупинити зубожіння населення й ефективно боротися з бідністю, але й стимулювати вітчизняного виробника. Не менш важливим стратегічним пріоритетом є створення умов для переведення «тіньової» економіки в сферу легальної, що дасть великий поштовх економічному розвитку.

5. Соціальна програма

Партії Головна мета соціальної політики Партії — створення нового відкритого суспільства рівних можливостей, справедливості й соціальної солідарності громадян. Найважливішими соціальними пріоритетами в діяльності Партії визначається вирішення таких основних завдань:

 • забезпечити участь громадян України в поетапному формуванні нової соціальної держави на національному підгрунті. Всебічно сприяти підвищенню рівня політичної активності й відповідальності громадян за долю держави. Не допустити підвищення віку виходу працівників на пенсію;

 • знищити безробіття. Налагодити організацію громадських робіт для безробітних і безпритульних громадян, гарантувати їм заробіток, притулок і відповідне соціальне забезпечення;

 • запровадити систему пенсійного страхування і страхування від безробіття;

 • забезпечити розвиток соціального житлового будівництва, розширення житлових пільгових кредитів для молодих і багатодітних сімей. Запровадити ефективний механізм оплати праці, пенсій, стипендій, утримання військово­службовців, підвищення зарплати вчителям, лікарям, вченим, працівникам культури. Законодавчо вирішити невідкладні завдання реформування системи охорони здоровґя із забезпеченням безкоштовної медичної допомоги. Забезпечити відродження і розвиток фармацевтичної промисловості України;

 • забезпечити реальну, ефективну державну підтримку материнства і дитинства, соціальний захист багатодітних сімей, вести реальну боротьбу з безпритульством дітей. Постійно забезпечувати державну соціальну підтримку молодої сімґї. Забезпечити надання молоді державних навчальних кредитів і посилити соціальний захист інвалідів, поетапне вирішення проблем їх адаптації і реабілітації та пенсійного забезпечення;

 • реорганізувати систему народної освіти. Створити рівні соціальної умови в одержанні освіти всіма громадянами. Забезпечити доступність і безкоштовність дошкільної, загальної, середньої професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах;

 • проводити послідовну й активну політику щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, посилення екологічної безпеки, реалізації еколого-економічної моделі господарського розвитку. Важливим соціальним пріоритетом України залишається подолання наслідків глобальної Чорнобильської катастрофи;

 • впровадити систему кредитування громадян, створити державні фонди соціального захисту студентів, забезпечити повернення громадянам їх трудових заощаджень з відповідною індексацією;

 • поліпшити соціальний захист військово­службовців і членів їх сімей, які не мають можливості працювати.

Політична партія «Соціал-Патріотична Асамблея Словґян» вважає, що активна і сильна державна політика повинна бути спрямована на створення умов для продуктивної праці і добробуту населення, а також на підтримку соціально пристойного рівня життя для непрацездатних. Партія всіляко підтримує розвиток загальнонародного національно-патріотичного руху за соціальну солідарність громадян, соціальне партнерство і соціальні компроміси на основі таких найважливіших суспільних цінностей, як державність, національне самовідчуття, порядок, добробут.

6. Політика Партії у сфері національної безпеки й оборони

Найважливішим завданням Партії у сфері національної безпеки й оборони є послідовне й ефективне забезпечення захисту національних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку держави і суспільства. Головна мета такої політики є захист суверенної державності й успішний розвиток країни. Партія виступає за об’єднання народу України в єдину українську націю, за державну і внутрішньо суспільну солідарність громадян, без якої немає розвитку і прогресу. Ми працюємо заради духовності і добробуту народу України, заради створення справедливого громадянського суспільства, і будемо конструктивно взаємодіяти з усіма гілками державної влади, обраної народом України.

Ми виступаємо за реальне народовладдя, за підвищення ефективності українського парламентаризму і місцевого самоврядування. Ми будемо боротися проти надмірного контролю за розвитком народного підприємства, проти державної корупції і криміналізації державного апарату.

Партія буде вести послідовну теоретичну і практичну роботу для пошуку шляхів економічного і соціального розвитку України, а також активну ідеологічну, політичну і пропагандистську роботу через свої центральні органи і структури в усіх регіонах, прагнучи об’єднати громадян на спільну працю, намагаючись дійти до свідомості кожного громадянина Великої Держави.

В основі ідеології Партії лежить ідея про можливість і необхідність єднання, консолідації нашого вкрай роз’єднанного суспільства. Це роз’єднання вигідне внутрішнім і зовнішнім ворогам державності і єдності нації. Ми вважаємо, що першим кроком до консолідації суспільства може бути консолідація діяльності партій і громадських об’єдань, що представляють відповідні верстви громадян, відображають відповідні політичні інтереси суспільства і мають спільну здорову основу у своїх програмах і політичних стратегіях. Ми віримо, що велич держави повинна базуватися не на приватній вигоді одиниці, а на добробуті всіх громадян України, кожної сім’ї в містах і селах.

Сутність нашої нової державної ідеології складає ідея повернення влади народу України, звільнення її від внутрішніх узурпаторів-загарбників, представників старої номенклатури і нових олігархів. Ми готові запропонувати суспільству методи і механізми контролю справедливого розподілу виробленого валового внутрішнього продукту країни, національного доходу і бюджетних ресурсів.

Партія має достатній інтелектуальний потенціал, щоб через всенародні вибори сформувати парламентську більшість і очолити коаліційний Уряд політичної більшості, в результаті всенародних виборів, очолити Парламент, як найвищий законодавчий орган країни. В усіх гілках влади повинні працювати професіонали, патріоти України. Ми виступаємо за формування нових механізмів розподілу і балансу гілок влади, їх рівності, рівноправності і конституційних повноважень. Ефективна організація системи влади України не повинна віддаватися на відкуп окремим керівникам держави чи клановим групам в Парламенті. Раціональний розподіл і збалансування повноважень окремих гілок влади не повинен приводити до порушення системної єдності і відповідальності влади в цілому.

Партія виступає за внесення поправок і доповнень в Конституцію України для врегулювання і збалансування повноважень Парламенту, Президента і Кабінету Міністрів. Ми будемо боротися за повноцінну і незалежну систему судової влади в Україні, яка повинна забезпечити рівність усіх перед законом. Партія вважає, що наявність в Україні сучасних високопрофесійних Збройних сил залишається важливою передумовою забезпечення незалежності країни, її здатності проводити самостійну зовнішню та внутрішню політику.

Досягнення цієї мети можливе тільки за умови постійного зміцнення Збройних сил, підвищення їх боєздатності шляхом послідовних військово-політичних та економічних перетворень у військовому будівництві. Чисельність, склад і структура Збройних сил повинні бути приведені у відповідності до економічних можливостей і сучасного військово-політичного становища країни. Партія вважає, що Україна повинна мати такі Збройні сили, які зможуть впевнено захищати соціальні досягнення і національні інтереси, інформаційні та економічні структури, які забезпечують розвиток України на найвищому рівні.

7. Позиція Партії в галузі зовнішньої політики

Партія вважає, що суверенна Україна є і завжди буде великою європейською Державою, важливим геополітичним центром і світовим лідером. Тому вона повинна проводити активну, сильну і самостійну політику, виходячи зі своїх власних національних інтересів.

Ефективний захист зовнішніх інтересів країни і забезпечення умов для прогресивного внутрішнього соціально-економічного розвитку — головна мета зовнішньої політики. На сучасному етапі зовнішня політика України повинна бути спрямована на забезпечення швидкого виходу України з глибокої системної кризи, на економічне і духовне відродження і соціальний прогрес, на знищення зовнішньої залежності, зміцнення міжнародної конкуренто­спроможності. Партія вважає, що Україна повинна вести збалансовану і послідовну зовнішню політику і на глобальному, і на регіональному рівнях. Зовнішня політика держави повинна бути спрямована на прискорену та ефективну інтеграцію України у світові та європейські політичні і економічні структури. Геополітична перспектива України полягає в тому, щоб стати самостійним і авторитетним геостратегічним центром, а не лише зґєднувальною ланкою між Сходом і Заходом. Україна повинна стати впливовим лідером Світової спільноти.

Партія переконана, що народ України має достатні передумови для еволюційного переходу до справедливого суспільства. Наша Партія володіє великими інтелектуальними та організаційними ресурсами, має видатних лідерів, спирається на підтримку народу та на продуману програму дій в імґя розвитку українського суспільства. Все це перетворює її у велику обґєднуючу політичну силу, здатну повести за собою Український народ, який є носієм великих можливостей, інтелектуальної сили й енергії рідної Землі. Ми майбутнє нової епохи, нового тисячоліття. Новий оберт історії світу. І це є дійсно, реальне народження Великої могутньої Держави, якої ще не було у Світі

Присоединяйтесь к нам!

присоединяйтесь